نقاشی چهره شهید بهشتی

شهید سید محمد حسینی بهشتی:
«زنِ دل سوزِ با ایمان، که خانه و کاشانه و خانواده را به بهترین صورت اداره می کند تا مرد بتواند در میدان های دیگر با فراغت بال تلاش کند، مجاهد به شمار می آید. | کتاب گزیده ای از دیدگاه های شهید بهشتی صفحه ۱۸۹»

https://sojud.ir/?p=14903
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات