نقاشی “خرابه شام”

نقاشی زیبا و تاثیرگذار از خرابه شام و شهادت حضرت رقیه

https://sojud.ir/?p=15104
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات