نفسهای آخر دشمن

نفسهای آخر دشمنی دشمن است
هرچه دشمن سخت بگیرد اراده ما قوی تر خواهد شد
امام خامنه ای
1398/01/26

دانلود در اندازه اصلی