مُنْتَظِرٌ لأَِمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ

مُنْتَظِرٌ لأَِمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ

چشم به راه فرمان شمايم، در انتظار حكومت شما به سر مي برم، گيرنده گفته شما هستم، عمل كننده به فرمان شما مي باشم، پناهنده به شمايم،

فرازی از زیارت جامعه کبیره

مخصوص پس زمینه و استوری موبایل

https://sojud.ir/?p=14869