من الغریـب الی الحبیـب…

تصویرسازی شهادت حبیب بن مظاهر

https://sojud.ir/?p=16441
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات