مناجات شعبانیه: إِلَهِی وَ أَلْهِمْنِی وَلَهاً بِذِکْرِکَ إِلَی ذِکْرِکَ

شیدایی ذکر
إِلَهِی وَ أَلْهِمْنِی وَلَهاً بِذِکْرِکَ إِلَی ذِکْرِکَ
خدایا شیدایی و شیفتگی ذکر خود را پیاپی در دلم انداز
فرازی از مناجات شعبانیه

https://sojud.ir/?p=16095
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات