مناجات شعبانیه :إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ

فرازی از مناجات شعبانیه:
إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ

https://sojud.ir/?p=16089
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات