ملیکه قم

بکگراند حرم حضرت معصومه

من تشنه رسیده ایی به دریا
با حسرت زیارت زهرا«س»

دربان!بگو ملیکه قم را.
از راه آمده ست گدایت …

دانلود در اندازه اصلی