ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم

السلام علیک یا صاحب الزمان
طرح نیمه شعبان

https://sojud.ir/?p=13935
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات