ما تركناك يابن الحسين (ع)

#ما_تركناك_يابن_الحسين
#امام_خامنه_ای
تصویرسازی چهره حضرت آیت الله خامنه ای

https://sojud.ir/?p=15041
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات