لعن الله قاتلیک یا فاطمه الزهرا

لعن الله قاتلیک یا فاطمه الزهرا

https://sojud.ir/?p=16604
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات