لبیک یا حسین

پوستری زیبا از بین الحرمین حسینی

https://sojud.ir/?p=15156
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات