لا یوم کیومک‌ اباعبدلله

قال الحسن علیه السلام:
لایوم کیومک اباعبدلله

https://sojud.ir/?p=16512
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات