قسمت ما بنما در رمضان یالله

قَسمتـــِ مٰا بِنَمٰا
دَرْ رَمــِضٰاڹ یٰا اَللّـٰہ

دَمِ اِفــْطاٰرْ حـَــرَمُ
صـَـحْنِ اَبٰاعَبْداَللّـہ

https://sojud.ir/?p=14161
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات