قاسم بن الحسن

تصویر زمینه با کیفیت میلاد قاسم بن الحسن المجتبی علیهما السلام

https://sojud.ir/?p=14111
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات