فــرمانده‌ی ما اهل عاشــوراست

بگو با کدخدا
فــرمانده‌ی ما اهل عاشــوراست
بگو هرگز نخواهد رفت ایران تحت فرمانش

https://sojud.ir/?p=14344
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات