فرازی از مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه
إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ

https://sojud.ir/?p=16092
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات