فرازی از مناجات شعبانیه : إلهی إنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِکَ غَیْرُ مَجْهُولٍ

إلهی إنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِکَ غَیْرُ مَجْهُولٍ
خدایا کسی که بوسیله تو شناخته شد گمنام نیست…
فرازی از مناجات شعبانیه

https://sojud.ir/?p=16091
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات