فایل زمینه موبایل سردار شهید سلیمانی

ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای، دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز، از این منجلاب بیرون کش. شهید آوینی

https://sojud.ir/?p=15942
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات