علی مع الحق و الحق مع علی

تصویر باکیفیت چاپ

https://sojud.ir/?p=14833
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات