عطر محراب جمکران گل کرد …

تصویر زمینه رهبر انقلاب

https://sojud.ir/?p=16079
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات