عالم همه قطره اند و دریاست حسین‌

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات