طرح شابلون شهید سپهبد سلیمانی

طرح با کیفیت شابلونی از شهید شلیمانی

https://sojud.ir/?p=15696
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات