شهید مهدی زین‌الدین

پوستر با کیفیت شهید مهدی زین‌الدین

https://sojud.ir/?p=14062
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات