شهید احمد مایلی

پوستر با کیفیت خلبان شهید حاج احمد مایلی

https://sojud.ir/?p=14101
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات