شهادت رییس مذهب تشیع ،‌ امام جعفر صادق علیه السلام

شهادت رییس مذهب تشیع ،‌ امام جعفر صادق علیه السلام

https://sojud.ir/?p=14429
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات