سلام خدا بر رقیه بنت الحسین (سلام الله علیها)

▪️ آمدی ای ماه خونین، جان فدای مقدمت
▪️همنشین من شدی، من نیز گردم همرهت

◾️ نسخه با کیفیت و قابل چاپ پوستر سلام بر رقیه بنت الحسین (سلام الله علیها)

https://sojud.ir/?p=14986
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات