سردار سلیمانی در مسجد الاقصی

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات