سحر دوم ماه رمضان

سحــر دوم ماه رمضـان است و دلم
می‌رود همره آن حر پشیمان به حرم

https://sojud.ir/?p=14079
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات