روضه خوان تو خدا ‌

روضه خوان تو خدا
گریه کن تو آدم… ‌
اشک ارثی است که ذریه آدم دارد

https://sojud.ir/?p=16434
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات