دوای درد گرفتارها ابالفضل

یا کفیل ادرکنی

https://sojud.ir/?p=16482
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات