دل من فقط به حرم خوش است

تصویر زمینه مخصوص موبایل

https://sojud.ir/?p=14446
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات