دلگرمی ما تکیه به دیوار حسین است

در تکیه ی او تکیه به اغیار نکردیم
دلگرمی ما تکیه به دیوار حسین است
#محسن_کاویانی

https://sojud.ir/?p=16484
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات