در مذهب ما قبله‌ نما عباس است

کعبه ست حسین و کربلا هم قبله
در مذهب ما قبله‌ نما عباس است …

سایز بک گراند موبایل و استوری

https://sojud.ir/?p=16068
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات