خداوندا مرا پاکیزه بپذیر

«الهی لا تکلنی
خداوندا مرا بپذیر
خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر
الحمدلله رب العالمین
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر»

https://sojud.ir/?p=16641
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات