حسینی بمان، حسینی بمیر

امیری حسین و‌نعم الامیر
حسینی بمان، حسینی بمیر

https://sojud.ir/?p=15013
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات