تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است

مخصوص پس زمینه و استوری موبایل

https://sojud.ir/?p=14905
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات