تمام سپاه علی فاطمه بود

مخصوص صفحه بکگراند و استوری

https://sojud.ir/?p=15778
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات