تقویم سال ۱۳۹۹ : تقویم شهید حاج قاسم سلیمانی

تقویم شهید حاج قاسم سلیمانی
طرح ارسالی کاربران

https://sojud.ir/?p=16043
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات