تصویر قلبی از حضور حاج قاسم سلیمانی در مراسم محرم حسینیه امام خمینی

تصویر قلبی از حضور حاج قاسم سلیمانی در مراسم محرم حسینیه امام خمینی در بیت رهبری

https://sojud.ir/?p=16432
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات