تصویرگری چهره سپهبد حاج قاسم سلیمانی

چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند

تصویرگری نمادین از سپهبد حاج قاسم سلیمانی به مناسبت #روز_شهید

اثر علیرضا باقری

https://sojud.ir/?p=16015
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات