تشنه‌ی شهد شهادت در قیام

◾️تشنه‌ی شهد شهادت در قیام
◾️در مریدان حسین است این مرام

پوستر حاج قاسم | ما ملت امام حسینیم

◾️تشنه‌ی شهد شهادت در قیام
◾️در مریدان حسین است این مرام

https://sojud.ir/?p=16470
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات