تراکت خام بقیع

ویژه ایام تخریب قبرستان بقیع

https://sojud.ir/?p=14360
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات