تراکت خام اطلاع‌رسانی مراسم فاطمیه

مخصوص ایام فاطمیه

https://sojud.ir/?p=15572
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات