تراکت استقبال از ماه رمضان

تراکت ویژه مراسم استقبال از ماه مبارک رمضان

https://sojud.ir/?p=14016
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات