تا نیایی! گره از کارِ بشر وا نشود!

تصویر مخصوص والپیپر موبایل با کیفیت بالا.

https://sojud.ir/?p=16532