تایپوگرافی علی مع الحق والحق مع علی

تصویر پس‌زمینه موبایل
علی مع‌الحق و الحق مع علی

https://sojud.ir/?p=14228