بکگراند مخصوص موبایل شهید سردار سلیمانی

فایل بکگراند و استوری سردار سلیمانی
تقدیم به همه عاشقان سردار دلها

https://sojud.ir/?p=15908
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات