بوی پیراهن خونین کسی می آید

پوستر و استوری نزدیک محرم

https://sojud.ir/?p=14972
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات