بنر شهادت امام محمد باقر علیه السلام

تصویری به سبک پرچم دوزی مزین به عبارت یا محمد بن علی ایها الباقر (ع)

https://sojud.ir/?p=14806
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات